Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

0

Đức Tin và Giới Trẻ

Sáng Chúa nhật 13-3-2016, tại Học Viện Dòng Tên, cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. đã chia sẻ với các bạn sinh viên Công Giáo Thủ Đức về chuyên đề: “Đức Tin và Giới...

0

People of Hope

Matthew 27:11-54 “Hosanna to the Son of David; blessed is the he who comes in the name of the Lord; hosanna in the highest.” … A few years ago a very large family in...

0

Get up and Get Going! 

John 5:1-16        In this season of Lent, we focus much of our prayer on healing and cleansing; nearly every day of this holy season, the Christian liturgy asks Christ to heal us from...

0

Thư Thượng Đế Gửi Adam

Adam, con thân mến, Từ ngày con và Eva làm điều mà đáng lẽ các con không được làm, mọi thứ đã trở nên không còn trật tự và nguyên tuyền như trước nữa....

0

Trở Về

“Về gần đến nhà, khi nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một ngươì đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.” (Lc 15:25)      Đó là phản ứng đầu tiên...

0

Chuyện Cha Cụ 2: Xin Lễ

Mấy hôm nay các bạn flood (lũ lụt) tin nhắn tôi với cái thông báo xin lễ 250,000 của TGP SG! đa số rất BẤT BìNH và hỏi … Posted by Cha Thông on Sunday,...

0

Forgiveness!

“Peter approached Jesus and said to him, “Lord, if another member of the church sins against me, how often should I forgive? As many as seven times?” Jesus said to him, “Not seven times,...

0

3rd Lent – Chúa Chọn Ai!

Thiên đàng hỏa ngục hai bên Ai khôn thì đặng, ai dại thì sa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn Đến khi...