Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

Chuoimancoi 0

Phương Thuốc Thần Diệu

Chuoimancoi

(Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Mọi tội lỗi của con người đều do một cội rễ sinh ra, đó là tội không vâng lời Thiên Chúa. Sở dĩ thủy tổ loài người là A-đam và E-và bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, phải chịu đau khổ và phải chết, để lại hậu quả rất tai hại cho con cháu đời sau là vì hai ông bà đã không vâng lời Thiên Chúa, không đi theo đường lối Người. Hành động bất tuân nầy cũng như kiểu đoàn tàu trật đường rầy. Một khi nguyên tổ là đầu tàu chạy trật đường rầy thì cả đoàn tàu là muôn vàn con cháu cũng bị lao xuống vực sâu. “Thật vậy, vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân.” (Rôma 5, 19)

ThanhVinhsonPhaolo 0

Gương Thánh Nhân: Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1580?-1660)

ThanhVinhsonPhaolo

Cảnh một người hầu hấp hối xưng tội trên giường bệnh như đã mở mắt Vinh-sơn để nhìn thấy nhu cầu tâm linh của vùng quê nước Pháp thời bấy giờ. Ðó là giây phút quan trọng trong cuộc đời của một người xuất thân từ nông trại nhỏ ở Gascony, nước Pháp, mà bấy giờ, việc đi tu làm linh mục không có gì lớn lao hơn là có được một cuộc sống tiện nghi.

JesusAndPeter 0

Video – 24thOrdinary: I Tell You My Secret

JesusAndPeter

When you trust someone enough, you tell that person your ONLY SECRET! That is what JESUS DID in today gospel – After testing to see if they know who he is, He told them his SECRET! Listen to know what the secret is!!!

JesusAndDisciples 0

Con bảo Thầy là ai?

JesusAndDisciples

(Suy niệm Tin Mừng Mác-cô (8, 27-35) thuộc Chúa Nhật 24 thường niên)

Hôm ấy, “Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? ” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” (Mc 8, 27-28)