Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

LUY_TRE_LANG_ 0

Đưa Anh Em Lưu Lạc Về Nhà

LUY_TRE_LANG_

(Suy niệm Khánh Nhật truyền giáo)

Hùng và Cường là hai anh em trong một gia đình hạnh phúc và êm ấm tại một thôn làng nhỏ ở miền Trung. Đời sống an bình bên luỹ tre xanh kéo dài chưa được bao lâu thì chiến tranh nổ ra dữ dội khiến gia đình Hùng và Cường phải theo đoàn người sơ tán.

traces_on_sand 0

Dấu Chân Thiêng Liêng

traces_on_sand

Tìm dấu chân xưa là tìm dấu chân không còn. Trở về biển nhớ, nghìn dấu chân đã đi qua. Sóng xô bờ đã bao lần xóa thật kĩ. Không còn dấu chân cũ mà vẫn cứ tìm vì dấu chân ấy có nhiều thương nhớ. Bến ga chiều nay mưa phùn bay, nhưng người ta trở về tìm dấu chân cũ vì ảnh xưa thì đẹp và hình xưa là hạnh phúc.

DucThanhChaPhanxico 0

[Video] – Meet Pope Francis (In 4 Minutes)

DucThanhChaPhanxico

In order to help Catholics around the world learn more about Jorge Mario Bergoglio, now Pope Francis, we have worked together with Catholics from around the world produce this video in 15 languages

DucThanhChaPhanxico 0

[Video] Gặp Gỡ Đức Thánh Cha Francis (trong 4 phút)

DucThanhChaPhanxico

Để giúp người Công giáo trên toàn thế giới tìm hiểu thêm về Jorge Mario Bergoglio, bây giờ là Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi đã làm việc cùng với người Công giáo từ khắp nơi trên thế giới để sản xuất bộ phim hoạt hình ngắn này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

DucThanhChaPhanxico 0

Video – Gặp Gỡ Đức Thánh Cha Francis (trong 4 phút)

DucThanhChaPhanxico

Để giúp người Công giáo trên toàn thế giới tìm hiểu thêm về Jorge Mario Bergoglio, bây giờ là Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi đã làm việc cùng với người Công giáo từ khắp nơi trên thế giới để sản xuất bộ phim hoạt hình ngắn này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

MeetPopeFrancis 0

Video – Meet Pope Francis (In 4 Minutes)

MeetPopeFrancis

In order to help Catholics around the world learn more about Jorge Mario Bergoglio, now Pope Francis, we have worked together with Catholics from around the world produce this video in 15 languages

Rich_Man_And_Lazarus 0

Quy Luật Của Sự Sống

Rich_Man_And_Lazarus

(Suy niệm Tin Mừng Lu-ca (Lc 16, 19-31) trích đọc vào Chúa nhật 26 thường niên)

Tội của lão phú hộ là tội gì? Xem ra, lão chẳng làm gì nên tội. Lão chẳng trộm cắp, cướp giật của ai; lão chẳng đánh đập hay chửi mắng La-da-rô…

Vậy tại sao lão lại sa vào chốn cực hình? Hay là vì lão quá giàu? Giàu đâu phải là tội!

stay-on-course-lbx 0

Remain in the Course

stay-on-course-lbx

“Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, ‘This is the way; walk in it.’ “(Isaiah 30:21)

God has put a promise inside each and every one of us. Oftentimes, we have to go through the wilderness before we reach our promised land. Oftentimes, like Joseph, we feel like we are in a pit long before we ever see the palace. Maybe you’re in a season right now where you don’t see anything happening. You think, “I’ve been praying and believing for a year, five years, ten years. It’s never going to work out.”

GodIsLove 0

Tình Yêu

GodIsLove

Có bài ca trong đời hát rằng: “Con chim quí thì phải ở lồng son.” Không biết lời ca đó có tự bao giờ, từ bao nhiêu thời gian thủa trước. Nhưng cũng từ gốc thời gian ấy có lời trầm buồn của một bài thơ. Tiếng người thục nữ u uẩn trong cung điện lầu son nhìn mây thênh thang đi về cuối chiều.

standoutworker 0

You Will Be Noticed!

standoutworker

You see a man skilled at his work? He will stand before kings; he will not stand before obscure men.“(Proverbs 22:29)

There was an article out recently that talked about how to reduce the risk of being laid off. There are three main things that employers look for when deciding who to keep. They want to keep people who are positive, people who are versatile, and people who are always improving.