Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

ReachOutAndHelp 0

Show Your Faith

ReachOutAndHelp

“What good is it, my sisters and brothers, if someone says he or she has faith but does not have works? Can that faith save him or her?” (James 2:14)

One day after the mass, I met an older gentleman. He was telling me that he had been at a pharmacy earlier that week to pick up a prescription. He thought his insurance would pay most of it. He ended up not having enough money when it was time to pay. In line behind him was a young man who attends Sacred Heart of Jesus. He had just finished working out and ran into the drug store to get something to drink. He overheard the conversation between the cashier and the man and that he didn’t have enough money. The young man said to the older man, “You stay here. I’ll be back in ten minutes.” He ran home, got his wallet, came back and bought the man’s prescription.

Jesus_goodShepherd 0

Video – The Crazy Shepherd

Jesus the good shepherd’s purpose is to give life and protect from destruction. You may be asking yourself why Jesus needed to give His life for our protection. We all have sinned! By our...

mountain-climbing 0

Video – Desires Motivate Us to Move But Don’t Move Us!

mountain-climbing

What motivates you when you’re successful? It is important to distinguish between desire motivation and fear motivation

Fear motivation aims to protect and focuses on avoiding penalties for failure. It leads to feelings of inhibition (e.g., “I can’t”) or compulsion (e.g., “I have to.”). Desire motivation seeks rewards for success. It leads to volition (e.g., “I can.”) and propulsion (e.g., “I want to.”).

ThruHimWithHimInHim 0

Video – 32 Ordinary Why Do We Pray for The Dead

ThruHimWithHimInHim

The first reading certainly appears to be quite negative. It is the grueling account of the torture of seven brothers from the Second Book of Maccabees. This took place about 160 years before Jesus when the Syrians attempted to eliminate the Jewish religion. Just as 300 years later Christians would be told to curse Jesus or die, the Jews were told to perform an action in direct opposition to the Law of Moses or die. The particular action in this reading was eating pork. But this was not just about biting into a McRib sandwich. It was about rejecting the God of Abraham, Isaac and Jacob.

cauBinhLoi 0

Người Vớt Xác Cầu Bình Lợi

cauBinhLoi

“Cứu… tôi…với…” Tiếng kêu thét xé ngang màn đêm và con nước mênh mông. Áp sát chân cầu Bình Lợi, tiếng máy koler cũ kỹ nổ banh banh. Một chiếc xuồng nhỏ cũ kỹ lập tức lao ra chìm trong làn nước mênh mông. Người đàn ông nhỏ thó choàng ngang lưng sợi dây thừng lao xuống dòng nước dữ. Trên thuyền, bóng người vợ quỳ xuống nghiêng nghiêng dưới ánh trăng vàng lợt lạt hắt hiu : “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa… Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương cứu vớt con cái Chúa…”

ThanhTuDaoVN 0

Sống Đạo Là Tử Đạo

ThanhTuDaoVN

“Tử đạo không thể là những người suốt cả đời sống xa Tin Mừng Chúa Giêsu, rồi lúc khó khăn cấm cách gồng mình lên giơ cổ cho người ta chém để làm anh hùng”

Tử đạo là người làm chứng Tin Mừng Đức Giêsu Kitô trước mặt mọi người, và cảm nghiệm rằng Đức Giêsu yêu thương và đang hoạt động trong đời sống mình.

Tử đạo là chứng nhân về Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần làm cho người ấy trung tín với Đức Giêsu cho đến chết.

NuocChayDaMon 0

Kiên Nhẫn Nài Xin Thì Sẽ Được

NuocChayDaMon

(Suy niệm Tin Mừng Luca (18, 1-8) trích đọc vào Chúa Nhật 29 thường niên)

Có chí thì nên

Một nhát rìu chặt vào thân cây cổ thụ to lớn chỉ tạo ra một vết chém cạn cợt không hề hấn gì, nhưng nhiều nhát rìu nối tiếp nhau liên tục trong thời gian dài sẽ đốn ngã bất cứ cây cổ thụ cao lớn nào.