Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

Tiet Do A 0

Tiết Độ…..Cái Miệng

Vừa bước vào tuần đầu tháng 5/2014 tôi được một chị bạn đọc gọi. Lại là lần đầu tiên chị gọi mà cách chị nói tôi nghe cởi mở chân thành sao ấy: –...

Pierre and Paul 0

Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ

Pierre and Paul

Lời Chúa: Cv. 12, 1-11; 2Tm. 4, 6-8.17-18; Mt. 16, 13-19

Gần đây trong buổi trò chuyện, diễn thuyết tại White Palace, thành phố Sài Gòn-Việt Nam, Người Khuyết Tật / Nick Vujicic đã cho mọi người thấy rằng, người bị khuyết tật, nghĩa là họ khiếm khuyết điều gì đó, nhưng người mang nỗi tự ti mới là người bị khuyết tật thực sự. Nick đã nói: “Dù ai đó không phải ngồi trên xe lăn, nhưng bạn vẫn phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Nếu lúc đó bạn thiếu tự tin, bạn sợ thất bại, sợ nhìn về tương lai thì chính điều đó sẽ níu kéo bạn, khiến bạn không thể tiến lên”. Nick còn nói thêm: “Khi tôi 10 tuổi, tôi gần như muốn buông xuôi, tôi muốn đầu hàng và nghĩ không bao giờ có công việc, có thể cưới vợ, lập gia đình. Nhưng bây giờ tôi không chỉ lấy vợ, lập gia đình mà còn có đứa con trai”.

Thanh The 0

Thánh Thể: Tình Yêu

Có người băn khoăn khi đón nhận mầu nhiệm Thánh Thể bằng một câu hỏi: Tội như thế nào thì không được rước lễ? Họ nhìn bí tích tình yêu với một chọn lựa...

Step of faith 0

Take a Step of Faith!

“So the people of Israel walked through the middle of the sea on dry ground, with walls of water on each side!” (Exodus 14:22) When Joshua and the Israelites needed to get across the...

Diamond 0

Facing Adversity and Don’t Be Defeated!

Diamond

“…Knowing that affliction produces endurance, and endurance, proven character, and proven character, hope .” (Romans 5:3-4)

The way you handle adversities has a huge impact on your success in life? If you shrink back, choose to get bitter and lose your enthusiasm, then you are allowing the difficulties of life to bury you. You are allowing hardship to keep you from your God-given destiny. But if you choose to keep pressing forward with a smile on your face, rejoicing even in the hard times, you are allowing God’s character to be developed inside of you. You are setting yourself up for promotion.

Ascention 0

CN Lễ Thăng Thiên 1/6/2014

Ascention

Chủ Đề: Không ai đã lên trời, ngoại trừ Đấng đã từ trời xuống

Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.

Hôm nay, Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta lên trời. Ước gì lòng trí chúng ta cũng lên theo Người.

Chúng ta hãy nghe thánh Tông Đồ nói: Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Quả thật, như Người đã lên trời và không rời xa chúng ta thì cũng vậy, chính chúng ta đã ở đó với Người, dù trong thân xác chúng ta vẫn chưa xảy ra điều Người hứa với chúng ta.

Embrace Nature 0

Learn to Appreciate the Differences

Embrace Nature

The truth is, we all must learn to appreciate our differences. Don’t try to squeeze everybody into your little box. And don’t allow anyone else to cramp your style. Certainly, we can always learn from other people, and sometimes we need to be open to change. But you need not feel insecure because you don’t have the same physical, emotional, or intellectual traits that someone else has. Be happy with who God made you to be.