Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

Pope kisses the ground 0

Hôn Đất

Pope kisses the ground

Tôi xin chọn chữ ” Hôn Đất” làm đề tựa cho bài viết nầy vì đó là chữ được Đức Chúa Giêsu dùng đi dùng lại trong thông điệp tình yêu của trái tim Ngài thiết tha gửi đến nhân loại qua vị nữ tu khiêm nhường, hèn mọn của Dòng Thánh Tâm bên nước Pháp là sơ Josefa Menéndez. Đích thân Chúa đã hiện ra với sơ nhiều lần, nhiều ngày trong suốt Mùa Chay Thánh năm 1923 để trực tiếp dạy bảo, ủi an và đọc cho sơ ghi chép. Lại duyên phúc để tôi được học chữ ” hôn đất” nầy Chúa dạy nhờ do tuổi đời mình đang tiến dần vào buổi xế chiều nên càng nhận rõ thắm thiết: chỉ có Chúa mới là nguồn bình an và cậy trông đích thực cho mình. Thành thử mấy dạo sau nầy cứ sáng sáng dậy, song song với việc lo nấu ăn để chuẩn bị ra tiệm làm, thì tôi cũng lo vào các trang Web nghe các bài giảng Thánh Lễ, nghe các sách audio từ Thánh Kinh Tân Cựu Ước đến các sách dạy tu đức …để làm của ăn cho linh hồn mình thêm được sống gắn bó với Chúa hơn. Do vậy mà tôi học được chữ ” hôn đất” Chúa dạy sơ Josefa khi nghe cuốn sách audio có tên là ” Mầu nhiệm cuộc thương khó Chúa Giêsu MP3″ của Josefa Menéndez” trong “thanhlinh.net” .

Let Go 0

Let Go of the Past

Let Go

We live in a society that loves to make excuses, and one of our favorite phrases is:“It’s not my fault.”

  • “Thế, I’m a negative person because I was raised in an unhealthy family environment,” one man told me.
  • “My husband walked out on me. I’ve been rejected. That’s why I’m always so depressed,” said a woman in her early forties.
  • “I’ve lost my wife, and I just don’t understand it. That’s why I’m so angry,” said another young man.
Dine with Jesus 0

The Good Thing in Your Life Had Been Paid For!

Dine with Jesus

Years ago, before transatlantic flight was common, a man wanted to travel to USA from Europe. The man worked hard, saved every extra penny he could, and finally had just enough money to purchase ticket aboard a cruise ship. The trip at that time required about two or three weeks to cross the ocean. He went out and bought a suitcase and filled it full of cheese and crackers. That’s all he could afford.

Get God Attention 0

Get God’s Attention

Get God Attention

Do something extraordinary as an expression of your faith.

The other day somebody wrote me and said, “Thế, I sure like that tie you wore last weekend.” So I just boxed it up and mailed it to him. I thought, that is too good an opportunity to pass up. (Now, don’t write me and tell me you like my suit, or the car I drive. That’s cheating. You know my secret!)

InnerPeace 0

Bỗng Thức Tỉnh

InnerPeace

Bạn biết không, tôi thấy nhiều khi những khổ đau trong cuộc đời cũng có thể bắt nguồn từ những ý muốn “tốt lành” của chúng ta. Nhưng khi cái thấy mình chưa được trong sáng, tâm mình chưa được tĩnh lặng, lòng mình chưa thiện lành, thì những lăng xăng cố gắng tạo tác của ta chỉ mang lại thêm khổ đau và rối rắm thêm cho mình và cuộc đời mà thôi…

Trust in Jesus 0

Người Đâu Mà Kém Tin Vậy! Sao Lại Hoài Nghi?

Trust in Jesus

(Mt 14:22-33)

Ở trong hoang địa, bằng việc hóa bánh ra nhiều, Đức Giê-su đã củng cố niềm tin của đông đảo dân chúng đi theo Ngài (Mt 14:13-21) và, trên biển động, bằng việc đi trên đó, Ngài cũng củng cố niềm tin của Phê-rô và các bạn ông (Mt 14:22-33).