Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

Overcome Difficulties 0

Overcoming Disappointments

Overcome Difficulties

One of the most important keys to living your best life, as well as moving forward into the great future God has for you, is learning how to overcome the disappointments in life. Because disappointments can pose such formidable obstacles to letting go of the past, you need to be sure you have dealt with this area before taking the next step to living at your full potential.

Arise 0

Get Back in the Game

Arise

Arise, shine, for your light has come, and the glory of the LORD rises upon you.“(Isaiah 60:1)

The past Monday Night Football, after a fumble which cost a touchdown for Washington Redskin, the player #29 of Dallas Cowboy was not sitting on the sidelines, but he got back in the game and played very well.

Canh Tan 0

Canh Tân

Canh Tan

Một trong ba sứ điệp của Fatima : Hãy cải thiện đời sống, hay nói cách khác : Hãy canh tân cuộc đời.

Be Persistent 0

Be Persistent!

Be Persistent

“Then He told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary.” (Luke 18:1)

Road to Jesus 0

Trên Đường Về Với Chúa

Road to Jesus

Trên đường về với Chúa đã bao lần tôi cất cánh bay lên, nhưng có mưa phùn làm đôi cánh lạnh giá. Đã bao lần tôi muốn đi tới, nhưng lối về có gai góc cản đường. Đã bao lần tôi muốn giang tay ra để cho đi nhiều hơn, nhưng có bao nuối tiếc bảo dừng. Vì thế trong mơ ước có gian nan, và trên đường về với Chúa vẫn là những khúc đường xa xăm.

Peace In Jesus 0

How to Control Your Life

Peace In Jesus

“…take captive every thought to make it obedient to Christ.” (2 Corinthians 10:5)

Do you ever feel like things in your life are out of control? Usually that happens when we allow our circumstances to dictate our thoughts and attitudes. You might say, “Well, the economy is wreaking havoc on my business.” Or, “This relationship is just too far gone.” But today is the day to take your life back! We live in this natural realm, but as believers, we are not limited by this natural realm. We can tap into God’s supernatural power, but it starts by making every thought line up with the Word of God.

Face Adversity 0

Attitude in Adversity

“In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.” (Philippians 2:5) There’s an old saying, “attitude determines altitude.” In other words, a positive, faith-filled attitude will cause you to rise...

Grow Your Faith 0

Can God See Your Faith?

Grow Your Faith

“And when he saw their faith…” (Luke 5:20)

Do you know what moves the hand of God? This may surprise you, but God is not moved by complaining and self-pity. He’s not even moved by our needs. Yes, He is concerned about our needs; and yes, He wants to meet our needs, but we have to do our part and invite Him to work in our lives by exercising our faith.

Pope kisses the ground 0

Hôn Đất

Pope kisses the ground

Tôi xin chọn chữ ” Hôn Đất” làm đề tựa cho bài viết nầy vì đó là chữ được Đức Chúa Giêsu dùng đi dùng lại trong thông điệp tình yêu của trái tim Ngài thiết tha gửi đến nhân loại qua vị nữ tu khiêm nhường, hèn mọn của Dòng Thánh Tâm bên nước Pháp là sơ Josefa Menéndez. Đích thân Chúa đã hiện ra với sơ nhiều lần, nhiều ngày trong suốt Mùa Chay Thánh năm 1923 để trực tiếp dạy bảo, ủi an và đọc cho sơ ghi chép. Lại duyên phúc để tôi được học chữ ” hôn đất” nầy Chúa dạy nhờ do tuổi đời mình đang tiến dần vào buổi xế chiều nên càng nhận rõ thắm thiết: chỉ có Chúa mới là nguồn bình an và cậy trông đích thực cho mình. Thành thử mấy dạo sau nầy cứ sáng sáng dậy, song song với việc lo nấu ăn để chuẩn bị ra tiệm làm, thì tôi cũng lo vào các trang Web nghe các bài giảng Thánh Lễ, nghe các sách audio từ Thánh Kinh Tân Cựu Ước đến các sách dạy tu đức …để làm của ăn cho linh hồn mình thêm được sống gắn bó với Chúa hơn. Do vậy mà tôi học được chữ ” hôn đất” Chúa dạy sơ Josefa khi nghe cuốn sách audio có tên là ” Mầu nhiệm cuộc thương khó Chúa Giêsu MP3″ của Josefa Menéndez” trong “thanhlinh.net” .