Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

0

Hai Bậc Đức Tin

Như tôi, chắc bạn cũng đã rút ra được kinh nghiệm về hai bậc đức tin. “Đức tin nhãn tiền” và “Đức Tin kiên trì”. Trong khoảnh khắc, Thiên Chúa đã thay đổi hoàn...

0

Two Kinds of Faith

In my life, I’ve discovered two kinds of faith: a delivering faith and a sustaining faith. Delivering faith is when God instantly turns your situation around. When that happens, it’s great. But I believe...

0

Những Ngày Đầu Năm

“…Nhưng đừng theo ý con, mà vâng ý Cha.” (Lc 22,42) Như phần đông nhân loại, có lẽ bạn cũng như tôi, đang có những giấc mơ và hoài bão rất vĩ đại cho...

0

In These New Days!

“…nevertheless not My will, but Yours, be done.” (Luke 22:42) Like most people at this time of year, you are probably thinking about some pretty big dreams and goals. That’s great. We should. But...

0

Happy New Year 2015: New Year, a New Route

“Delivers your life from the pit, surrounds you with love and compassion.” (Psalm 103:4) I know people who feel like they’ve wasted years of their lives because of poor choices. They spent years in...

0

Emmanuel, God is with Us

“Behold, the virgin shall be with child and bear a Son, and they shall name Him Emmanuel,” which means “God is with us.” (Matthew 1, 23) In the Bible, Jesus has many names that...

0

Tình Yêu Tuyệt Vời

” Trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô,...

0

Amazing Love

“Not height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.” (Romans 8:39) Nothing can ever separate...