Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

0

Lòng Ước Muốn

Bạn thân mến, Những thách đố Chúa gởi đến trong đời sống chúng ta chỉ để thử thách sự tín thác của mỗi người, nếu bạn nhận thức được và ứng xử chính đáng,...

0

A Willing Heart

If you will handle adversity in the right way, God has promised that He will turn your challenges into stepping-stones for promotion. God wants to do new and unusual things in our lives. He’s...

0

Hai Bậc Đức Tin

Như tôi, chắc bạn cũng đã rút ra được kinh nghiệm về hai bậc đức tin. “Đức tin nhãn tiền” và “Đức Tin kiên trì”. Trong khoảnh khắc, Thiên Chúa đã thay đổi hoàn...

0

Two Kinds of Faith

In my life, I’ve discovered two kinds of faith: a delivering faith and a sustaining faith. Delivering faith is when God instantly turns your situation around. When that happens, it’s great. But I believe...

0

Những Ngày Đầu Năm

“…Nhưng đừng theo ý con, mà vâng ý Cha.” (Lc 22,42) Như phần đông nhân loại, có lẽ bạn cũng như tôi, đang có những giấc mơ và hoài bão rất vĩ đại cho...

0

In These New Days!

“…nevertheless not My will, but Yours, be done.” (Luke 22:42) Like most people at this time of year, you are probably thinking about some pretty big dreams and goals. That’s great. We should. But...

0

Happy New Year 2015: New Year, a New Route

“Delivers your life from the pit, surrounds you with love and compassion.” (Psalm 103:4) I know people who feel like they’ve wasted years of their lives because of poor choices. They spent years in...

0

Emmanuel, God is with Us

“Behold, the virgin shall be with child and bear a Son, and they shall name Him Emmanuel,” which means “God is with us.” (Matthew 1, 23) In the Bible, Jesus has many names that...