Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

0

Tỉnh Thức

Annetta, người mẫu nổi tiếng Hòa Lan, đã mua được một vé trong chuyến bay TVA800, nhưng vào giờ chót cô phải đình lại và chắn hẳn cô đã không ngừng cảm tạ Thiên...

0

Get Up And Get Moving

“One man was there who had been ill for thirty-eight years…..Immediately the man became well, took up his mat, and walked.” (John 5:5-9) To stop living in the past, to be healthy in mind,...

0

Dự Phòng

Ngày nay, người ta hay nói đến hai chữ “dự phòng”. “Dự Phòng” hình như nó đã trở thành mốt của những người thích ăn to nói lớn, muốn chứng tỏ mình là người...

0

Tinh Thần Khó Nghèo

Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 Một nông dân người Anh có dịp nghe John Wesley giảng thuyết. John Wesley là một nhà giảng thuyết nổi tiếng: hôm ấy ông giảng về...

0

Get Over It

Too many people go through life thinking somebody owes them something. If they didn’t have a perfect childhood, they’re angry at their parents. If they were laid off after many years with a company,...

0

Faith With Actions

“But someone will say, ‘You have faith, and I have works.’ Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works.” (James 2:18) The past Sunday, we...