Gương Thánh Nhân: Thánh PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ, linh mục và Thánh EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG, giáo dân (+ 1859)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *