Category: Video

0

Chuyện Cha Cụ 2: Xin Lễ

Mấy hôm nay các bạn flood (lũ lụt) tin nhắn tôi với cái thông báo xin lễ 250,000 của TGP SG! đa số rất BẤT BìNH và hỏi … Posted by Cha Thông on Sunday,...

0

3rd Lent – Chúa Chọn Ai!

Thiên đàng hỏa ngục hai bên Ai khôn thì đặng, ai dại thì sa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn Đến khi...