Category: Video

0

Cháy! Cháy To Rồi!

Lòng bạn có bị cháy không?? Tôi lúc cháy lúc không – Lúc lại không “mở mắt” để thấy Chúa! Câu chuyện hai muôn đệ trên đường Emau dạy chúng ta cần phải: 1....

0

14 stations!

At St. Boniface Catholic Church – on good Friday! Part 1 14 stations Posted by Cha Thông on Friday, March 25, 2016

0

Thiên Thần và Giuda

Thiên Thần và Giuda! Nhìn lại lịch sử Kinh Thánh các Thiên Thần hiện ra để làm gì? Có phải để cứu chữa và giảm gánh nặng hay mang một ý nghĩa nào khác???...