Category: Thần Học

Confirmation 0

Confirmation

As infant baptisms became more frequent and it became more difficult as the church grew for the bishop to do both baptisms and confirmation because of the number, the baptisms were done separately and the confirmations were saved for a group visit of the bishop which usually took place once per year.

Consent in the Marriage 0

Consent in the Marriage

In conjugal life, one partner does not has a right o ownership over the other’s body, but only a right to use it or a right over her/his person. According to Gaudium et spes, “the ablative self-donation of the spouses in matrimonial consent, cannot be reduced to the right to the body for acts per se apt for the generation of children. Indeed, this right to the body is a real symbol of the giving of the whole person.”[11] In this aspect, a right to use one’s body or a right over his/her person leads to the conjugal gift of self. This conjugal gift of self is permanent.

 

Eschatology 0

Eschatology

Science has done so much good for our world and we as Christians have to acknowledge that fact. We acknowledge that through technological advances, the world has become a better place to live. Life for some people has become good enough to live here for eternity. However, many times this world wants to deny the limitations of science.

Healing: Charism and Sacrament 0

Healing: Charism and Sacrament

Father Gusmer describes Jesus’ healing works as eschatological signs of the kingdom. There are many imageries which can be used to describe Jesus’ healing works as eschatological signs of the kingdom such as the curing at the blind being able to see the glory of God, cripples walking in the path of God, lepers being cleansed of their sins, deaf people hearing the good news, the dead being raised to true life in Christ, and the poor becoming rich through the preaching of the gospel.

KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 0

KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Trở lại với thắc mắc đã được nêu trên đây: “Khi người chồng tân tòng bỏ đạo thì người vợ có chịu trách nhiệm nào không ?” Chúng ta không thể nói một cách quả quyết rằng: người vợ đã là nguyên nhân chính yếu gây nên việc bỏ đạo của chồng. Bởi vì bỏ đạo, chối đạo là một hành động tự do của con người, không ai phải mang tội vì hành động của người khác.

baby.jpg 0

Kỹ Thuật Mới về Sinh Sản và Ý Nghĩa Vai Trò Làm Cha Mẹ

baby.jpgNhững người mang thai hộ thường được chọn dựa vào cơ sở dáng vẻ bề ngoài và tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Hơn nữa, họ cũng cần chứng minh khả năng sinh sản của họ. Những phương pháp chọn lựa như thế mở ngõ cho việc đánh giá và xem xét người phụ nữ như là một đồ vật hoặc như là một phương tiện để đạt tới mục đích. Lẽ đó, dẫn đến mối nguy cơ là ta có thể xem thường phẩm giá người phụ nữ.

 

alt 0

Tôi tư duy nên tôi hiện hữu

Bởi vì, nếu tất cả mọi sự đều có thể bị nghi ngờ, thì ít ra một điều chắc chắn đối với tôi là tôi đang nghi ngờ. Để có được hoài nghi này, thì sự tách biệt cần thiết khỏi tất cả mọi tình huống ngoại cảnh phải được dựa trên một điều kiện rõ ràng mà người ta thường hay bỏ qua không nhìn thấy: Lý do tuyệt đối của tri thức mà Descartes cố công gầy dựng nên cần tới một vị trí đặc biệt của một chủ thể tự do.

A Study Of The Bread of Life Discourse 0

A Study Of The Bread of Life Discourse

I am a priest today because of the words which I just read to you. Because Jesus says that “I am the bread of life” and that he will raise us up on the last day, we as Catholic believers maintain that Jesus is truly present in the Eucharist, and that we receive him body, blood and divinity when we step forward for communion. However, my path towards that understanding was not an easy one, and it was only after I left the Church for a while did I come to realize their importance and appreciate their absence in my life.

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (4) 0

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (4)

Giống như các lối giải thích kia, lối giải thích trên cũng chỉ nên coi là dò chừng, dù hiển nhiên có giá trị. Tính chính xác của nó còn tùy ở sự kiện lịch sử, một điều khó mà kiểm chứng được. Điều rất có thể đúng là câu ngoại trừ trên đã được thế hệ thứ hai thêm vào truyền thống Nhất Lãm do chính soạn giả phúc âm Mátthêu. Chứng cớ giá trị nhất coi ông như một người Do Thái không có gốc Palestine lúc đó đang phục vụ bên ngoài Palestine để giáo huấn cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái. Như thế làm sao ông biết được một tài liệu ở Palestine mà phạm vi lưu hành hết sức hạn chế?