Category: Thần Học

tsunami 0

Phải Hiểu Thế Nào Về Những Thiên Tai Gây Đau Khổ Cho Con Người

tsunamiHỏi : xin cha giải thích về ý kiến cho rằng  những thiên tai như bão lụt, động đất, sóng thần  xảy ra vì tội lỗi của con người. Điều này có đúng không ?

Trả lời,: Tôi đã có dịp giải thích sự dữ , sự ác,  sự đau khổ,  nói chung,  là một bí nhiệm ( mystery ) mà không ai có thể giải thích  thỏa đáng lý do được.Những sự dữ đó vẫn thường  xảy ra cho con người ở khắp mọi nơi và mọi thời đại, và người ta không có cách nào để ngăn ngừa, và  tránh thiệt hại về nhân mạng và tài sản mỗi khi có thiên tai như bão lụt, động đất..xảy ra..

“NGƯỜI TRỘM LÀNH , GIUĐA PHẢN BỘI và PHÊRÔ CHỐI THẦY DẠY CHO CON NGƯỜI NHỮNG BÀI HỌC GÌ? 0

“NGƯỜI TRỘM LÀNH , GIUĐA PHẢN BỘI và PHÊRÔ CHỐI THẦY DẠY CHO CON NGƯỜI NHỮNG BÀI HỌC GÌ?


Hỏi : nhân Mùa Chay, xin cha giải thích trường hợp của Giuđa phản bội  người trộm lành sám hối   và Phêrô chối Chúa như được ghi lại trong trong các Tin Mừng.

Trả lời : Mùa chay là thời điểm thuận lợi nhất để Giáo Hội mời gọi con cái mình suy niệm sâu xa hơn nữa về tình thương bao la của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô, Đấng đã vui lòng chịu mọi đau khổ ,xỉ nhục và chết trên thập giá để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội và có hy vọng được sống  hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa trên Nước Trời .

Mùa chay cũng là mùa sám hối, thúc dục mọi tín hữu  nhìn nhận tội lỗi đã phạm để xin Chúa nhân lành khoan dung thứ tha vì Người  ” muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” .( 1Tm 2:4)

thanhgiuse12 0

THÁNH GIUSE THUỘC CỰU ƯỚC HAY TÂN ƯỚC?

thanhgiuse12Vấn đề đặt ra

Lòng tôn sùng thánh Giuse phát triển mạnh hẳn từ thế kỷ XV nhờ công thánh Bernarđinô thành Siêna. Người ta thường kính thánh Giuse như một tổ phụ, tức thuộc Cựu Ước, và thánh Bernarđinô thành Siêna xưng tụng ngài là tận kết các tổ phụ.

Giuse mà là tận kết các tổ phụ ư? E rằng tư thế đó thuộc về Gioan Tẩy giả mất rồi. Vâng, chính Gioan Tẩy giả, người cuối cùng của CƯ, đã đại diện cho CƯ đứng ra làm lễ bàn giao với người đầu của TƯ là Đức Giêsu Kytô vào lúc Chúa đến chịu rửa (dìm) trên sông Giócđan : Gioan thì giới thiệu Chúa là người phải đến với phép rửa (dìm) bằng Thánh Thần, còn Trời thì công bố :”Đây là Con Ta…” (Mt.3.13-17…).

adam-and-eve 0

KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI?

adam-and-eveVấn đề tự do của con người được đặt ra vì có liên  quan mật thiết đến việc thưởng phạt của Thiên Chúa dành riêng cho con người trong ngày sau hết của một đời người hay trong ngày cánh chung của toàn thể nhân loại.

Như vậy, vấn đề thiết yếu đặt ra là con người có thực sự được tự do khi sống thân phận mình trên trần thế này không, vì nếu không có tự do chọn  lựa  trong tư thưởng cũng như bằng hành động bên ngoài thì sẽ không có vấn đề thưởng phạt của Thiên Chúa, Đấng chí công, vô tư nhưng  trọn tốt trọn lành.

Phúc Âm Nhật Ký: Tin Mừng Cho Người Thời Đại – CN 20/06/2010 0

Phúc Âm Nhật Ký: Tin Mừng Cho Người Thời Đại – CN 20/06/2010

LIỀU MẠNG

(bài đã được viết vào Chúa nhật 12TN, năm 2004)

Thánh giá tràn ngập cuộc sống con người. Nói khác, đời là bể khổ. Muốn thoát khổ hay muốn lợi dụng đau khổ cho một mục tiêu nào đó xoay quanh vấn đề nhìn thấy đau khổ như một phương tiện hay một chướng ngại cho cuộc đời. Thế thôi. Đức Giêsu sẽ mạc khải tất cả chiều kích đau khổ trong sứ mệnh cứu độ nhân loại.

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm 0

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm

Phiên bản của Luca cũng độc đáo ở chỗ đã không ghi lại lệnh truyền của Chúa Giêsu cấm vợ chồng, cả các môn đệ lẫn những người khác, không được ly dị. Quả thế, không như Máccô (10:9) và Mátthêu (19:6), Luca đã không ghi lại lời nghiêm cấm của Chúa Giêsu: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Ngài cũng không kể đến việc Chúa Giêsu nghiêm cấm những người ly dị tái hôn hay cho họ hay họ không thể tái hôn vì cố gắng ly dị của họ vô hiệu.

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (2) 0

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (2)

Như thế, Chúa Giêsu chỉ cho người Biệt Phái điều rõ ràng họ đã quên khuấy. Để là chồng là vợ, người đàn ông và người đàn bà phải bước vào và sống mối cam kết giao ước đối với nhau. Và đó là mối cam kết qúy giá nhất, qúy hơn cả tình quyến luyến và yêu thương người đàn ông dành cho cha mẹ. Vì nó đòi hỏi anh phải “lìa bỏ” họ.

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (3) 0

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (3)

Điểm khác biệt đáng lưu ý thứ hai giữa hai trình thuật là: theo Máccô, khi nghe câu hỏi mở màn của người Biệt Phái, Chúa Giêsu trả lời ngay tức khắc: “Thế ông Môsen đã truyền dạy các ông điều gì?”, sau đó mới kéo chú ý của họ tới điều Thiên Chúa đã thiết lập ngay từ buổi ban đầu. Trái lại, theo Mátthêu, Chúa Giêsu trả lời câu hỏi họ mở màn bằng cách lập tức quay trở về với điều Thiên Chúa thiếp lập ở thuở ban đầu. Nghĩa là, theo Mátthêu, Chúa Giêsu muốn lái câu hỏi của họ ra khỏi Sách Đệ Nhị Luật, ra khỏi cả Hillel lẫn Shammai, và đặt nó trở lại ngay đầu Sách Sáng Thế nơi ý muốn nguyên khởi của Thiên Chúa về các ông chồng và các bà vợ đã được mạc khải: 4. Giáo Huấn Của Chúa Giêsu Trong Mátthêu 5:31-32

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (5) 0

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (5)

Việc Chúa Giêsu để nguyên lối vào sự bất bình đẳng và bất công này trong giáo huấn của Ngài (không bất công cho các ông chồng La Mã, nhưng bất công cho các bà vợ Kitô giáo vùng Palestine!), thì quả là bất nhất với kế hoạch hết sức tỏ tường của Ngài muốn chấm dứt sự bất công đã thành định chế ấy. Bởi thế khó mà nghĩ được là trong vấn đề này Máccô đã chuyển giao lời của Chúa Giêsu một cách chuẩn xác. Có lẽ ông nghĩ ông đã giải quyết sự bất nhất kia đơn giản bằng cách ghi lại lời Chúa Giêsu trích dẫn sách Torah rằng “Và cả hai [không phải ba hay bốn] sẽ trở nên một thân xác”.

thap_gia.jpg 0

THẦN HỌC VỀ THẬP GIÁ

thap_gia.jpgGioan thì nhìn Thập giá như sự bộc lộ của vinh quang Thiên Chúa: Đức Kitô bị treo trên Thập giá là biểu trưng của việc Ngài được nhấc lên khỏi mặt đất để thu hút mọi sự về với mình (Ga 12,32). Trong Phúc âm thứ bốn, cuộc tử nạn bắt đầu với việc rửa chân cho các môn đệ và di chúc về tình yêu: Đức Giêsu giải thích ý nghĩa cái chết của mình như một cử chỉ tình nguyện để bộc lộ tình yêu dành cho các bằng hữu.