Category: Giáo Lý

CÓ HOẢ NGỤC HAY KHÔNG? 0

CÓ HOẢ NGỤC HAY KHÔNG?

Hỏi: Nhân tháng cầu cho các linh hồn, xin cha giải thích: nếu Thiên Chúa yêu thương và muốn cho mọi người được cứu độ thì làm gì còn có hoả ngục như Giáo Hội dạy nữa?

TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ SÁU 0

TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ SÁU

Hỏi: xin cha giải thích rõ những tội nghịch điều răn thứ sáu.

Trả lời: Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ và trao phó cho họ trách nhiệm “sinh sôi nảy nở cho nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất.” ( x. St 1:28)

GIẢI và THA TỘI TẬP THỂ 0

GIẢI và THA TỘI TẬP THỂ

Hỏi: Xin cha giải thích rõ trường hợp nào được phép xưng tội tập thể.

Trả lời: Khi nói đến việc cử hành nghi thức sám hối và hòa giải cộng đồng hay tập thể (rite of communal penance and reconciliation), thì cần phân biệt 2 trường hợp sau đây:

Giáo dân có được cầm bánh khi LM đọc lời Truyền Phép? 0

Giáo dân có được cầm bánh khi LM đọc lời Truyền Phép?

Hỏi: Một linh mục Dòng đang thăm viếng Hoa Kỳ đã đưa bánh lễ cho mọi người có măt cầm trong tay khi linh mục đọc lời truyền phép trong thánh lễ tại tư gia, việc này đúng hay sai, xin cha giải thích giúp.

VỢ CHỒNG ĐƯỢC PHÉP XƯNG TỘI CHUNG? 0

VỢ CHỒNG ĐƯỢC PHÉP XƯNG TỘI CHUNG?

Xin cha giải thích giúp: 1. Hai vợ chồng có đước phép xưng tội chung với linh mục không? 2. Khi xưng tội ,hối nhân có cần xưng các tội đã phạm hạy không cần vì Chúa đã biết hết như có vài linh mục đã nói.

A Study Of The Bread of Life Discourse 0

A Study Of The Bread of Life Discourse

I am a priest today because of the words which I just read to you. Because Jesus says that “I am the bread of life” and that he will raise us up on the last day, we as Catholic believers maintain that Jesus is truly present in the Eucharist, and that we receive him body, blood and divinity when we step forward for communion. However, my path towards that understanding was not an easy one, and it was only after I left the Church for a while did I come to realize their importance and appreciate their absence in my life.

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (4) 0

Ly dị và tái hôn trong các phúc âm nhất lãm (4)

Giống như các lối giải thích kia, lối giải thích trên cũng chỉ nên coi là dò chừng, dù hiển nhiên có giá trị. Tính chính xác của nó còn tùy ở sự kiện lịch sử, một điều khó mà kiểm chứng được. Điều rất có thể đúng là câu ngoại trừ trên đã được thế hệ thứ hai thêm vào truyền thống Nhất Lãm do chính soạn giả phúc âm Mátthêu. Chứng cớ giá trị nhất coi ông như một người Do Thái không có gốc Palestine lúc đó đang phục vụ bên ngoài Palestine để giáo huấn cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái. Như thế làm sao ông biết được một tài liệu ở Palestine mà phạm vi lưu hành hết sức hạn chế?