Category: Giáo Lý

Kinh Thánh 100 Tuần – Sách Ðệ Nhị Luật 0

Kinh Thánh 100 Tuần – Sách Ðệ Nhị Luật

Chương Trình Kinh Thánh 100 tuần của LM Phêrô Nguyễn Khảm – Sách Ðệ Nhị Luật

Tổng Quát :

{jgmp3 file:=[images/stories/giaoly/KinhThanh100Tuan/DeNhiLuaT/01. Tong quat.mp3]}

Download (Nhấn chuột phải và chọn Save Target As)

priest_forever 0

Phải Cầu Nguyện Thế Nào Cho Đẹp Lòng Chúa?

priest_forever.jpgHỏi: trong Phúc Âm Chúa Giêsu nóiai muốn theo Ta, phải bỏ mình và vác thập giá theo Ta..”

 

Như vậy cầu xin Chúa cho khỏi bệnh tật và mọi gian nan khốn khó ở đời thì có trái với lời dạy trên của Chúa và có tội hay không ?

Kinh Thánh 100 tuần – Sách Dân Số 0

Kinh Thánh 100 tuần – Sách Dân Số

Sách Dân Số – tiếp theo của chương trình Kinh Thánh 100 tuần – do Giám Mục Nguyễn Văn Khảm phụ trách!

01. Dẫn Nhập: {jgmp3 file:=[images/stories/giaoly/KinhThanh100Tuan/DanSo/01. Dan nhap.mp3]}

Download (Nhấn chuột phải và chọn Save Target As)

khiet_tinh 0

Một Chân Lý Công Giáo Cho Giới Trẻ Công Giáo

khiet_tinh.jpgKhiết Tịnh không phải là hoàn toàn kiêng tình dục, mặc dù nó cũng là một phần điều đó. Thay vào đó, Khiết Tịnh là nói có với ý nghĩa đúng đắn của tình dục : rằng chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và chúng ta phải được yêu như là những con người một cách vô điều kiện – chứ không được bị đối xử như những đồ vật mà người ta sử dụng.

LÃNH ƠN TÒAN XÁ LÀ ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG NGAY? 0

LÃNH ƠN TÒAN XÁ LÀ ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG NGAY?

Hỏi : một người khi sống thì bê bối, bỏ Đạo lâu năm, lấy 2, 3 vợ.. nhưng khi gần chết kịp ăn năn, xưng tội và được lãnh ơn tòan xá trong giờ sau hết. Như vậy chắc chắn được lên Thiên Đàng rồi như một linh mục đã giảng? Xin cha cho biết điều này có đúng hay không?

Kinh Thánh 100 Tuần – Sách Lêvi – Bài 1-10 0

Kinh Thánh 100 Tuần – Sách Lêvi – Bài 1-10

Sách Lêvi – bài 01-10 – tiếp theo của chương trình Kinh Thánh 100 tuần – do Giám Mục Nguyễn Văn Khảm phụ trách!

01- Tổng Quát Sách Lêvi: {jgmp3 file:=[images/stories/giaoly/KinhThanh100Tuan/Levi/01.Tong quat.mp3]}

Download (Nhấn chuột phải và chọn Save Target As)

Kinh Thánh 100 Tuần – Sách Xuất Hành – Bài 21-30 0

Kinh Thánh 100 Tuần – Sách Xuất Hành – Bài 21-30

Sách Xuất Hành – bài 21-30 – tiếp theo của chương trình Kinh Thánh 100 tuần – do Giám Mục Nguyễn Văn Khảm phụ trách! Cũng xin nhắc lại đây là các bài Đức Cha Khảm dạy khi ngài còn là linh mục – Vì có nhiều người muốn hỏi là Đức Cha dạy “live” ở đâu để có thể đến tận nơi học! Xin nhấn vào để nghe! Bạn cũng có thể download về máy. Chúc bạn đến gần với Chúa hơn qua loạt bài này,

Ân Sủng và Bình An,

Lm Martinô Nguyễn Bá Thông

THƯ Thánh Phaolô hay SÁCH Thánh Phaolô? 0

THƯ Thánh Phaolô hay SÁCH Thánh Phaolô?

Thưa Cha, xin cho con hỏi tại sao gọi là thư của thánh Phao lô mà không gọi là sách của thánh Phaolô? Dựa vào những tiêu chuẩn nào để gọi đó là thư mà không phải là sách? (Nguyen Thien Chien)

Kinh Thánh 100 Tuần – Tuần 3 – Sách Xuất Hành – Bài 11-20!! 0

Kinh Thánh 100 Tuần – Tuần 3 – Sách Xuất Hành – Bài 11-20!!

Sau đây là tuần thứ 3 – Sách Xuất Hành – bài 11-20 – tiếp theo của chương trình Kinh Thánh 100 tuần – do Giám Mục Nguyễn Văn Khảm phụ trách! Cũng xin nhắc lại đây là các bài Đức Cha Khảm dạy khi ngài còn là linh mục – Vì có nhiều người muốn hỏi là Đức Cha dạy “live” ở đâu để có thể đến tận nơi học! Xin nhấn vào để nghe! Bạn cũng có thể download về máy.

Chúc bạn đến gần với Chúa hơn qua loạt bài này,

Ân Sủng và Bình An,

Lm Martinô Nguyễn Bá Thông