Category: Của ăn linh hồn

0

Đời Nội Tâm

“…Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm chỉ nhìn thấy điều mắt thấy, còn Chúa thì thấy tận đáy lòng.” (1 Sm 16,7) Bạn thân mến, Ngày bạn trở thành...

0

Vững Bền Trong Chúa

“Kẻ làm ác đâu đứng vững được hoài, nền móng của chính nhân chẳng bao giờ lay chuyển.” (Cn 12,3) Bạn thân mến, Bạn đã từng bị những phong ba bão tố của cuộc...

0

Hãy Tin Và Sẽ Được

“Vì thế, Thầy nói với anh chị em: Tất cả những gì anh chị em cầu xin, anh chị em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.” (Mc 11,24)...

0

Sắc Đẹp thay cho Tro Bụi

“Người sẽ ban: Sắc đẹp thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế và áo ngày hội thay tâm thần sầu não.” (Is 61:3) Bạn thân mến, Là người, ai cũng trải...

0

Nhiệm Thể Chúa Kitô

“Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.” (St 12:2)

0

Anh Hùng Bình Thường

“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và...