Category: Của ăn linh hồn

Goodness of the lord 0

Be Confident and Trust

Goodness of the lord

“I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living.”

(Psalm 27:13)

When David wrote Psalm 27, he was going through a tough time. Things weren’t going his way. But he said in effect, “I’m not worried. I’m not upset. I am confident that I will see God’s goodness.” In other words, “This situation I’m in may be rough, but that’s not going to steal my vision. That’s not going to cause me to give up on my dreams. I am confident that this year, I will see God’s favor in a new way.”

Family 0

Tấm Lòng Chân Tình Tri Ân Dâng Lên Bậc Sinh Thành

Family

Ngày xuân con cái sum vầy bên cha mẹ không chỉ để nhận phong bao lì xì hay chỉ để kính biếu các ngài đồng quà tấm bánh mà quan yếu là để nhận sự chúc lành của các ngài, để nói lời cám ơn các ngài và tỏ tâm tình tri ân về tình yêu thẳm sâu mà các ngài dành cho con cháu. Ngày xuân là dịp để con cháu thổ lộ chữ hiếu dành cho các bậc sinh thành. Đây là dịp để nói lên tấm lòng chân tình tri ân dâng lên bậc sinh thành ;nhưng đời sống thực tế đôi khi thì khác.

Free 0

Don’t Let It Happen to You!

Free

“…Do not let your hearts be troubled or afraid.” (John 14:27)

We all have to deal with delays, inconveniences and people that are hard to get along with. We all encounter people who are rude, inconsiderate or annoying. And sometimes, it’s not a stranger; it’s somebody who is close to you. But Jesus said in John 14:27, “Stop allowing yourself to be upset and agitated.” Notice, it’s a choice. He didn’t say, “I’ll take away everything that will cause stress and frustration.” No, He said it’ll still be there, but if you have the right approach, it doesn’t have to upset you.

Beyond Belief 0

Beyond Belief

Beyond Belief

What you will receive is directly connected to how you believe.

I heard an old story about a little frog that was born at the bottom of a small, circular well, similar to those you might see at a typical rural farm. He and his family lived there, and he was content to play in the water, swimming all around that little well. He thought, Life doesn’t get any better than this. I have all that I need.

Path of Life 0

World! Let’s Joy

Path of Life

“You will show me the path to life, abounding joy in your presence, the delights at your right hand forever.”(Psalm 16:11)

God promises that joy is found in His presence. If you’ve accepted Jesus as your Lord and Savior, then His presence lives inside of you. That means you can have joy 24 hours a day, 7 days a week!

Advent reach out 0

Advent: Reach Out!

Advent reach out

“Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.”(Matthew 25:40)

The way to tell how mature you are is by the way you treat people who can’t do anything for you. We can all be kind to the boss. He may give us a promotion. We can all be friendly to the popular person at school. If they like us, everybody will be our friend. That’s easy. But if we’re going to live the way God intends, we’ve got to learn to be good to everyone. Jesus said, “When you do good to the least of these, you’re doing it unto Me.” When you go out of your way to be friend the person that everyone shuns, Jesus said, “It’s like you’re doing it unto Me.”

Advent 0

Advent: The Journey of Preparation

Advent

“In his mind a man plans his course, but the Lord directs his steps.”(Proverbs 16:9)

Oftentimes, God will use our experiences in life as stepping stones to prepare us for what He has in store next. Scripture tells us that He’ll even take the things the enemy tries to bring against us and turn them around and use them for our good. He is always leading us on a journey of preparation.

Saint Damien 0

Đường Lên THIÊN QUỐC

Saint Damien

Nhân đọc nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ, gặp bài viết về Thánh Damien linh mục của những người cùi, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Đồng thời tôi cũng nẩy sinh nỗi khát khao: ước chi mình được mắt thấy tai nghe về những yếu đuối, vấp váp nơi chính con người của linh mục Damien lúc còn tại thế và cách thức đề ngài khắc phục. Tại sao? Tại vì cái hay của ngài đâu làm sao tôi theo được! Phải biết cái dở của ngài để tôi còn dám mơ đến nước Thiên Đàng.

Advent 0

Advent: The Waiting Room of Life

Advent

The other day, I was sitting in traffic on I-85, and just started thinking about all the time we spend waiting in life. We wait in traffic, wait in line at the grocery store, wait for a promotion, wait for a relationship to turn around or wait for a prayer to be answered. It seems we spend a lot of time in the waiting room of life!

Tinh Thuc 0

Tỉnh Thức (CN 1 MV.A)

Tinh Thuc

(Is 2, 1-5; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44).

Mùa Vọng khởi dẫn vào Năm Phụng Vụ mới 2014. Mùa Vọng bắt đầu chu kỳ các bài đọc Chúa Nhật năm A và bài đọc trong tuần năm II (chẵn). Thời gian cử hành các nghi thức phụng vụ hoàn toàn mới trong không gian mới. Người ta thường nói: Không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Thời gian đi tới, dòng đời trôi và mọi thụ tạo chung quanh đều thay đổi. Chúng ta có thể quan sát môi trường và hoàn cảnh chung quanh, mọi sự tiếp tục hướng tới không ngừng. Cuộc sống con người cũng thay đổi không ngừng. Suy tư giác ngộ cũng biến đổi. Không ai có thể dậm chân tại chỗ. Cho dù chúng ta không chịu tiến bước, thời gian và không gian vẫn cứ tiến tới. Nếu không tỉnh thức, chúng ta sẽ bị đào thải và lỡ bước. Thánh Phaolô trong thơ gởi cho giáo đoàn Rôma nhắn gởi: Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng (Rm 13, 12)