Category: Bài Giảng

0

Dự Phòng

Ngày nay, người ta hay nói đến hai chữ “dự phòng”. “Dự Phòng” hình như nó đã trở thành mốt của những người thích ăn to nói lớn, muốn chứng tỏ mình là người...

0

Video: 6th Ordinary – Đừng Trốn Chạy!

Chạy trốn hay không chạy trốn!!! Đó là quyết định mà Mục Tử Giêsu đã phải đối diện!! Và cuối cùng Ngài quyết định MỘT MÌNH ở lại để “đụng chạm” và chữa lành...