Category: Bài Giảng

0

Be God’s Vehicles

My dear faithful family of St Boniface Catholic church at Springfield GA, I think you got my point. I ask you; I invited you to joint with us, the priests and staff at Saint...

0

Third Sunday of Lent

Luke 13: 1-9 In today’s Gospel I was struck by Jesus’ image of a gardener who is willing to invest more energy and resources in a tree that has not served its purpose. What...

0

Suy Niệm Giáng Sinh

(Suy niệm Lễ Giáng Sinh) Có một vị hoàng thái tử vào rừng săn bắn tình cờ gặp một cô gái quê đang kiếm củi một mình. Không hiểu Trời xui đất khiến làm...

0

Mùa Vọng : Quan Tâm Tha Nhân

  Cuộc đời là một chuỗi những đợi chờ. Có đợi chờ đương nhiên sẽ đến. Có đợi chờ hoài cổ mà chẳng bao giờ thấy! Có đợi chờ mang lại niềm vui như chờ...

mother-mary 0

Mẹ Vô Nhiễm

  Trên toà giảng, vị linh mục cầm một tờ 100 mỹ kim mới toanh giơ cao trên tay.  Ông nhìn quanh nhà thờ và hỏi: “Ai muốn tờ 100 mỹ kim này?”  Nhiều...