Category: Bài Giảng

0

14 stations!

At St. Boniface Catholic Church – on good Friday! Part 1 14 stations Posted by Cha Thông on Friday, March 25, 2016

0

Sứ Điệp Phục Sinh

…Người ta kể rằng: ở một cửa hàng bán hoa vừa xảy ra một sự nhầm lẫn thật ngộ nghĩnh. Ngày hôm đó, người bán hoa làm hai vòng hoa cho hai khách hàng...

0

Christ is Risen!

 “…He is risen from the dead, just as he said would happen…” (Matthew 28:6) We have a reason to celebrate every day of the year because we serve a God who is alive and...

0

Thiên Thần và Giuda

Thiên Thần và Giuda! Nhìn lại lịch sử Kinh Thánh các Thiên Thần hiện ra để làm gì? Có phải để cứu chữa và giảm gánh nặng hay mang một ý nghĩa nào khác???...

0

Trở Về

“Về gần đến nhà, khi nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một ngươì đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.” (Lc 15:25)      Đó là phản ứng đầu tiên...

0

Chuyện Cha Cụ 2: Xin Lễ

Mấy hôm nay các bạn flood (lũ lụt) tin nhắn tôi với cái thông báo xin lễ 250,000 của TGP SG! đa số rất BẤT BìNH và hỏi … Posted by Cha Thông on Sunday,...

0

3rd Lent – Chúa Chọn Ai!

Thiên đàng hỏa ngục hai bên Ai khôn thì đặng, ai dại thì sa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn Đến khi...