Sunday, Oct 04th

Bài Giảng

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh: Tình Yêu

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh: Tình Yêu

"Để nghe tơ liễu run trong gió

và để xem Trời giải nghĩa yêu"(Hàn Mặc Tử)

Người ta đề cập rất nhiều về tình yêu, nhưng có lẽ không mấy ai hiểu cho đúng tình yêu l...

Của Ăn Linh Hồn

Put Actions behind Your Faith

Put Actions behind Your Faith

The Scripture tells us there was a paralyzed man who spent his day in bed. One day he heard that Jesus was in a nearby town teaching in a private home. He asked...

Tình Yêu & Gia Đình

Việc Nhỏ Mà Lớn

Việc Nhỏ Mà Lớn

Ông bà xưa có dạy: "cái sảy nảy cái ung" ( bị rôm sảy mà thành ra ung nhọt) ý nói đừng coi thường bệnh nhỏ, việc nhỏ. Vì việc nhỏ rõ ra to , bệnh không có chi n...

Chuyện Có Thật

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Két, két, két, tiếng cửa sắt kéo sập lại sau lưng!  Rồi tiếng ổ khoá bấm vào cái “tách!” Tôi giật mình, cảm giác như mình lại phải vào… tù!  Đã hơn ha...