Hãy Yêu Thương Nhau - Father Martino Nguyen Ba Thong Official Site Blog

0

Unchanging Value

     This morning, imagine that I am handing you a new, crisp one-hundred-dollar bill. Would you want it? Probably so! If I crumpled it, you’d still want it. And if I threw it on...

0

Cháy! Cháy To Rồi!

Lòng bạn có bị cháy không?? Tôi lúc cháy lúc không – Lúc lại không “mở mắt” để thấy Chúa! Câu chuyện hai muôn đệ trên đường Emau dạy chúng ta cần phải: 1....

0

14 stations!

At St. Boniface Catholic Church – on good Friday! Part 1 14 stations Posted by Cha Thông on Friday, March 25, 2016