Saturday, Mar 28th

Bài Giảng

Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người

Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người

(Suy niệm Tin Mừng Mác-cô 9, 2-10 trích đọc vào Chúa Nhật II mùa chay)

Khi Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ hình và ...

Của Ăn Linh Hồn

Đời Nội Tâm

Đời Nội Tâm

"...Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm chỉ nhìn thấy điều mắt thấy, còn Chúa thì thấy tận đáy lòng." (1 Sm 16,7)

Bạn thân mến,

Ngày bạn trở th...

Tình Yêu & Gia Đình

Dâng Cha Thánh... Xâu Chìa Khóa

Dâng Cha Thánh... Xâu Chìa Khóa

Ngày thứ Tư hằng tuần được thói quen đạo đức Giáo Hội dành cho việc kính nhớ Thánh Cả Giuse. Trong ngày nầy dù tôi có tham dự Thánh Lễ được hay không cũng vẫn l...

Chuyện Có Thật

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Két, két, két, tiếng cửa sắt kéo sập lại sau lưng!  Rồi tiếng ổ khoá bấm vào cái “tách!” Tôi giật mình, cảm giác như mình lại phải vào… tù!  Đã hơn ha...